Tenderfeet nieuws

news

Geachte leden, ouders, verzorgers, trainers en coaches,


Graag willen wij iedereen weer van harte uitnodigen voor de algemene jaarvergadering van B.C. Tenderfeet. Deze keer niet aan het einde van het jaar, maar aan het begin van het seizoen. Zo kunnen er meteen nieuwe zaken voor het komende seizoen besproken en ingezet worden.

De jaarvergadering staat daarom gepland op donderdag 7 september 2017 om 19:30 uur in sportcafé De Zaert. 

Aan- of afmelden voor de vergadering verloopt via de link in de verzonden mail. Heb je geen mail ontvangen, neemt dan snel contact op met een van de bestuursleden.  

Let op! Aansluitend aan de jaarvergadering zal er voor de competitie spelende leden nog een korte uitleg over Sportlink gegeven worden. Deze uitleg start om 20:30 uur. Wij vragen de betreffende leden om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Wij rekenen op een grote en enthousiaste opkomst.


Met vriendelijke groet,

Bestuur van B.C. Tenderfeet

Onze sponsoren